TJENESTER

Vi finner riktig spesialist, leder og styremedlem. Bruk vår erfaring og vårt nettverk for å finne den beste matchen for din organisasjon

Rekruttering av ledere og spesialister

  • Bruk av bransjeerfaring og nettverk for å identifisere talentfulle ledere og spesialister med høy kompetanse.
  • Gjennomføring av grundige søk og screenings for å finne kandidater som matcher kravene til stillingene.
  • Fokus på å rekruttere kandidater med både dybdekompetanse og relevant erfaring.

Excecutive search

  • Omfattende søk etter toppledere som passer organisasjonens behov og strategi.
  • Utstrakt bruk av profesjonelle nettverk og personlig kontakt for å finne passive kandidater som ikke aktivt søker jobber.
  • Grundig vurdering av kandidater basert på erfaring, ferdigheter og lederegenskaper for å sikre høy kvalitet i rekrutteringsprosessen.

Styrerekruttering og -evaluering

  • Spesialisert tjeneste for å finne og vurdere kandidater til styreroller og advisory boards.
  • Identifisering av kandidater med bransjerelevant erfaring og kompetanse innenfor og strategisk styring.
  • Utførelse av grundig evaluering av kandidatenes faglige bakgrunn, lederstil og evne til å tilføre verdi til styrerommet.