Tjenester

Hvorfor bruke Sørlandet Rekruttering?

Å finne den rette kandidaten er en tidskrevende prosess som ofte kommer i tillegg til daglige gjøremål og de best egnede kandidatene er veldig ofte ikke på jobbjakt. Derfor er det avgjørende å vite hvor man skal lete og hva som skal til for å få dem til å takke ja til en jobb hos nettopp deg.

Les vår guidebok for jobbintervjuet

Sørlandet Rekruttering holder til i Teknologiparken i Grimstad og er samlokalisert med store bedrifter som bant annet Skatteetaten, Sykehuspartner og If Forsikring, og bare et steinkast fra Universitetet i Agder og har kunder langs hele sørlandskysten. Vi har også kontorer på Brokelandsheia i Gjerstad og har full fokus på det lokale næringslivet på Sørlandet.

Vi tar oss tid til å snakke med både ledere og kolleger i din bedrift for å utarbeide en god jobbanalyse som skal avdekke de mest sentrale kriterier for stillingen og gi oss et best mulig grunnlag til å finne de riktige kandidatene. Denne gir også et godt grunnlag for å gi kandidatene god og korrekt informasjon om hva den nye stillingen vil innebære og hva som forventes.

Rekruttering til faste stillinger

Å ansette nye medarbeidere er en av de viktigste jobbene en leder foretar seg, og en stor investering for bedriften. Feilansettelser kan medføre store kostnader og noe man gjerne vil minimere risiko for!

Sørlandet Rekruttering bruker metoder basert på nyere forskning innen rekrutteringsfaget for å gjennomføre rettferdige og tidseffektive prosesser. Vi rekrutterer til alle bransjer, både privat og til offentlig sektor med fokus på ledere, spesialister, teknisk og administrativt personell.

Som en del av rekrutteringsprosessen utfører vi personlighetstester og bruker testeleverandøren Cubiks og DNV-sertifiserte PAPI™ (Personality and Preference Inventory) som er en enkel men veldokumentert personlighetstest som hjelper organisasjoner å kartlegge adferd og foretrukket arbeidsstil både hos jobbsøkere og eksisterende medarbeidere/ledere.

I tillegg er vi sertifisert for å bruke CIPQ (Cubiks In-depth Personality Questionnaire) som er et normativt selvrapporteringsverktøy laget for å belyse de grunnleggende aspekter av personligheten. CIPQ er basert på arbeidet til Raymond Catell, og dekker 17 dimensjoner som er gruppert for å passe inn i den anerkjente “femfaktormodellen” (The Big Five).

Bemanning – innleie

Er din bedrift i vekst? Trenger du arbeidskraft i en begrenset periode eller et lengre vikariat?

Da kan det være hensiktsmessig å benytte seg av muligheten for innleie. Via vår CV-database (WebCruiter) og vårt kontaktnettverk finner vi din nye medarbeider som dekker dine behov på kort eller lang sikt. Vi arbeider med personer som har høy kompetanse og som er spesialister på et eller flere områder. Kandidaten blir ansatt i Sørlandet Rekruttering og leid ut til kunden i avtalt periode.

Hos oss er det viktig å gi både konsulenten og kunden god service. Dette gjenspeiles i vår tenkemåte når vi ansetter folk.

Kunnskapsformidling

Sørlandet Rekruttering har i flere omganger undervist i jobbsøkerkurs sammen med Avigo AS i regi av NAV og har også veiledning for enkeltindivider. Vi skreddersyr kurs etter kundens ønsker og behov.

Nedbemanning og omstillingsprosesser

Vi i Sørlandet Rekruttering AS har lang og solid erfaring innen nedbemanninger. Dette er prosesser som trenger «skreddersøm» og må håndteres med største alvor. Også her kan vi vise til gode referanser. Ta kontakt for nærmere avtale.