KONSULENTER

Våre konsulenter har et stort nettverk og brenner for at region vår skal lykkes.

Tove Svendsen

Tove Svendsen

Konsulent

Les mer
Close

Tove Svendsen

Tove Svendsen har mer enn 20 års erfaring som konsulent og rådgiver innen organisasjon og ledelse og som HR spesialist. Hun er utdannet Executive Master Of Management fra BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, HR og Consulting. Hun har erfaring som Senior/Lead konsulent i Rambøll Management Consulting, HR sjef og OU ansvarlig i Skanska Norge, og som leder for kabinansatte i SAS Norge med ansvar for rekruttering og nedbemanning. Hun har drevet sitt eget selskap Resonare Consulting siden 2004 og levert oppdrag innenfor organisasjon, ledelse og HR som prosjektleder, utvikler, mentor og interimleder.

I tillegg til rekruttering av ledere og spesialister gjennom Sørlandet Rekruttering leverer Resonare Consulting lederutviklingsprogram for ledere og ledergrupper, inkludert executive coaching og mentoring, mentoringprogrammer, teamutviklingsprosesser, prosess design og -støtte i endringsoppdrag. De siste 6 årene har Tove Svendsen vært ansvarlig for og gjennnomført lengre utviklingsprosjekter i flere divisjoner i Rambøll Norge, Viken Fylkeskommune, Returkraft, PostenBring, Primærnæringsinstituttene Nofima, Veterinærinstituttet og NIBIO, Saerco, Ringnes, Statnett m.fl.

Tove Svendsen har sertifiseringer til bruk i utvikling og rekruttering levert av Human Factors, Hogrefe, Martinsen, AFF, Hogan Asessment, Aon, Optimas m.fl. Tove Svendsen er også medforfatter av boken Løsningsfokusert Coaching (Gyldendal Akademisk, 2006).

John Isaksen

John Isaksen

Konsulent

Les mer
Close

John Isaksen

John Isaksen er Ingeniør, i både Maskin og IT, samt at han har gjennomført masterutdanning i prosjektledelse. John har i tillegg gjennomført kurs i «mangement of change» ved Oxford University. Han er også sertifisert for å kunne benytte testverktøy for personlighetsprofiler og evnetester.

John har ledererfaring fra Aust-Agder fylkeskommune, IKT Agder, Nettbuss og Nymo. I fylkeskommunen var han IT-leder, med ansvar for all IT-drift i fylkeskommunen, inkludert samtlige videregående skoler. I IKT Agder, var han Teknisk sjef i en krevende oppstartsperioden for IKT Agder, som på den tiden var et IT selskap med ansvar for Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Grimstad og Froland. I Nettbuss var han Regionsjef, med ansvar for Nettbuss sitt personale, samtlige aktiviteter og drift, fra Stavanger til Skien. På Nymo arbeidet John som Prosjektleder, med ansvar for både nasjonale og internasjonale prosjekter for leveranse i Olje & Gass bransjen.

John rekrutterer til alle typer av stillinger, med fokus på Ingeniør, merkantile og lederstillinger. I tillegg rekrutters personell til midlertidige posisjoner, der personell er fast ansatt i Sørlandet Rekruttering i perioden

Ingvild Jensen

Ingvild Jensen

Konsulent

Les mer
Close

Ingvild Jensen

Ingvild har over 20 års erfaring fra forskjellige topplederstillinger fra Sørlandet. Nå driver hun konsulentselskapet Q3 Partners hvor hun bistår bedrifter med rådgivning innen økonomi, strategi og forretningsutvikling. Hun har bred innsikt i en rekke bransjer og har spesielt jobbet mye mot industrien, hvor hun også har flere styreverv.

Med sin kompetanse innen industri og forskjellige bedrifter bruker Sørlandet rekruttering Ingvild spesielt inn mot bedrifter innen industri, bærekraft og kunnskapsutvikling. Ingvild bistår kundene våre med hvordan bedrifter kan bruke rekrutteringer som en utvikling av selskapet, implementering av strategier og som et verktøy for å nå målene bedriften har satt seg.

Arild Eielsen

Arild Eielsen

Konsulent

Les mer
Close

Arild Eielsen

Arild har med over 25 års erfaring som øverste leder i Aust-Agder fylkeskommune svært god kjennskap til offentlig sektor. Gjennom en rekke egne rekrutteringsprosesser er han blant de mest erfarne på Sørlandet når det kommer til ansettelser av ledere i offentlige virksomheter.

For Sørlandet rekruttering bistår Arild med ansettelser innen offentlige virksomheter, både med å identifisere hvilke kompetanser som stillingene innehar, ved sitt store nettverk av aktuelle kandidater og med kunnskap innen offentlighetsloven og offentlige rekrutteringer. 

Sidsel Pettersen

Sidsel Pettersen

Konsulent

Les mer
Close

Sidsel Pettersen

Sidsel jobber som daglig leder i design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi, hvor hun jobber med private og offentlige virksomheter over hele regionen. Gjennom en rekke forskjellige styreverv har hun god innsikt i en rekke bransjer og et bredt nettverk av aktuelle kandidater.

Gjennom sin kompetanse på tvers av bransjer og god strategisk forståelse bistår hun Sørlandet rekruttering med identifisering av kompetansebehov i virksomheter for å oppnå sine målsetninger og med å finne de riktige personene til stillingene.