METODE

Lang bransjeerfaring, lokalkunnskap og faglig forankring. Slik finner vi kandidatene som passer dine strategier og mål

1

Stillingsavklaringer og prosjektgjennomgang

  • Byrået stiller med prosjektleder, konsulenter med dyp bransjekunnskap og rekrutteringsfaglig personell.
  • Gjennomgang med kunden av tidsrammen for prosjektet, prosjektets faser, utarbeidelse av stillingsinstruks, ønskelige kvalifikasjoner, brainstorming på aktuelle kandidater og fastsettelse av markedsføringsaktiviteter.
  • Intervjuer av ledelse og nøkkelpersoner i organisasjonen.

2

Utlysning og søk

  • Byrået utarbeider stillingsannonser, annonser og markedsføringsmateriell og konsulentene går ut i markedet for å finne aktuelle kandidater.
  • Short list over aktuelle kandidater utarbeides.

3

Gjennomgang og innhenting av opplysninger

  • Kandidatlisten gjennomgås og aktuelle kandidater intervjues.
  • Mest mulig informasjon om hver kandidat hentes inn. Inkludert utdannelse, erfaring, ferdigheter og referanser. Kandidatene blir screenet gjennom intervjuer, personlighetstester, evnetester og caseoppgaver.

4

Utvelgelse

  • Sammen med kunden legges alt data frem.
  • Kandidatene sammenlignes med hverandre. De aktuelle kandidatene blir rangert etter objektive kriterier som er utformet tidligere i prosessen.
  • Den øverste på listen blir tilbudt stillingen.