Tjenester

Hvorfor bruke Sørlandet Rekruttering AS?

De best egnede kandidatene er veldig ofte ikke på jobbjakt. Derfor er det avgjørende å vite hvor man skal lete og hva som skal til for å få dem til å takke ja til en jobb hos nettopp deg. Vi tar oss tid til å snakke med både ledere og kollegaer i din bedrift for å få et best mulig grunnlag til å finne de riktige kandidatene. Det gir også et godt grunnlag for å gi kandidatene god og korrekt informasjon om hva den nye stillingen vil innebære og hva som forventes.

Rekruttering

Å ansette nye medarbeidere er en av de viktigste jobbene en leder foretar seg. Ta en prat med oss, så hjelper vi deg med å komme riktig ut av startblokken og videre gjennom hele ansettelsesprosessen.

Vi har lang erfaring i å rekruttere konsulenter innen IT-relaterte fagområder, i tillegg har vi rekruttert mange ingeniører fra inn- og utland til tekniske stillinger innen IT, offshore og offentlig sektor, samt innen merkantile fagområder.

Vi rekrutterer til alle bransjer med fokus på mellomledere, spesialister og administrativt personell.

Personlighetstester – Som en del av rekrutteringsprosessen utfører vi personlighetsvurderinger og bruker testeleverandøren Cubiks og DNV-sertifiserte PAPI™ (Personality and Preference Inventory) som er en enkel men veldokumentert personlighetsvurdering som hjelper organisasjoner å kartlegge adferd og foretrukket arbeidsstil både hos jobbsøkere og eksisterende medarbeidere/ledere.

Ler mer om PAPI

I tillegg er vi sertifisert for å bruke CIPQ (Cubiks In-depth Personality Questionnaire) som er et normativt selvrapporteringsverktøy laget for å belyse de grunnleggende aspekter av personligheten.

CIPQ er basert på arbeidet til Raymond Catell, og dekker 17 dimensjoner som er gruppert for å passe inn i den anerkjente ‘femfaktormodellen’ (The Big Five).

Les mer om muligheten til å benytte evnetester på cubiks.no

Bemanning

Er din bedrift i vekst? Trenger du arbeidskraft i en begrenset periode? Eller et lengre vikariat? Da kan vi hjelpe deg. Via vår CV database og vårt kontaktnettverk finner vi din nye medarbeider som dekker dine behov på kort eller lang sikt. Vi jobber med personer som har høy kompetanse og som er spesialister på et eller flere områder.

Hos oss er det viktig å gi både konsulenten og kunden like god service. Dette gjenspeiles i vår tenkemåte når vi ansetter folk. Vår tjeneste på konsulentutleie er basert på at vi kan tilby de mest spennende jobbene og de beste konsulentene.

Nedbemanning/omstilling

Vi i Sørlandet Rekruttering AS har lang og solid erfaring innen nedbemanninger. Dette er prosesser som trenger «skreddersøm» og må håndteres med største alvor. Også her kan vi vise til gode referanser. Ta kontakt for nærmere avtale.