Tjenester

Hvorfor bruke Sørlandet Rekruttering?

Å finne den rette kandidaten er en tidskrevende prosess som ofte kommer i tillegg til daglige gjøremål og de best egnede kandidatene er veldig ofte ikke på jobbjakt. Derfor er det avgjørende å vite hvor man skal lete og hva som skal til for å få dem til å takke ja til en jobb hos nettopp deg.

Les vår guidebok for jobbintervjuet

Sørlandet Rekruttering holder til i Teknologiparken i Grimstad og er samlokalisert med store bedrifter som bant annet Skatteetaten, Sykehuspartner og If Forsikring, og bare et steinkast fra Universitetet i Agder og har kunder langs hele sørlandskysten, samt Rogaland og hele Østlandet.
Vi tar oss tid til å snakke med både ledere og kolleger i din bedrift for å utarbeide en god jobbanalyse som skal avdekke de mest sentrale kriterier for stillingen og gi oss et best mulig grunnlag til å finne de riktige kandidatene. Denne gir også et godt grunnlag for å gi kandidatene god og korrekt informasjon om hva den nye stillingen vil innebære og hva som forventes.

Rekruttering til faste stillinger

Å ansette nye medarbeidere er en av de viktigste jobbene en leder foretar seg, og en stor investering for bedriften. Feilansettelser kan medføre store kostnader og noe man gjerne vil minimere risiko for! Sørlandet Rekruttering bruker metoder basert på nyere forskning innen rekrutteringsfaget for å gjennomføre rettferdige og tidseffektive prosesser. Vi rekrutterer til alle bransjer, både privat og til offentlig sektor med fokus på ledere, spesialister, teknisk og administrativt personell.
Se “om oss” for å se hvilke kompetanse og tester de enkelte er sertifiserte i. Vi dekker et stort spekter av ulike personlighetstester og evne tester. 

Bemanning – innleie

Er din bedrift i vekst? Trenger du arbeidskraft i en begrenset periode eller et lengre vikariat? Da kan det være hensiktsmessig å benytte seg av muligheten for innleie. Gjennom vårt kontaktnettverk og konsulentbase finner vi din nye medarbeider som dekker dine behov på kort eller lang sikt. Vi arbeider med personer som har høy kompetanse og som er spesialister på et eller flere områder. Kandidaten blir ansatt i Sørlandet Rekruttering og leid ut til kunden i avtalt periode. Hos oss er det viktig å gi både konsulenten og kunden god service. Dette gjenspeiles i vår tenkemåte når vi ansetter folk.
Vi gjør oppmerksom på at det er nye regler for innleie fra 01.04.2023. Ta kontakt for spørsmål vedr. dette. 

Nedbemanning og omstillingsprosesser

Vi i Sørlandet Rekruttering AS har lang og solid erfaring innen nedbemanninger. Dette er prosesser som trenger «skreddersøm» og må håndteres med største alvor. Også her kan vi vise til gode referanser. Ta kontakt for nærmere avtale.