Rekruttering

Det å ansette en ny medarbeider, er en av de viktigste jobbene en leder foretar seg. Ta en prat med oss, så hjelper vi deg med å komme riktig ut av startblokken og forhåpentligvis hjelpe deg med hele ansettelses prosessen.

Vi har lang erfaring i å rekruttere konsulenter innenfor administrasjon og merkantile fagområder, i tillegg har vi rekruttert mange ingeniører fra inn og utland til tekniske stillinger innen IT, offshore og offentlig sektor.

Vi rekrutterer til alle bransjer med fokus på mellomledere, spesialister og administrativt personell.

 Hvorfor bruke Sørlandet Rekruttering AS?

De best egnede kandidatene er som oftest ikke på jobbjakt. Derfor er det avgjørende å vite hvor man skal lete og hva som skal til for å få dem til å takke ja til en jobb hos nettopp deg. Vi tar oss tid til å snakke med både ledere og kollegaer i din bedrift for å få et best mulig grunnlag til å lete etter de riktige kandidatene. Det gir også et godt grunnlag for å gi kandidatene god og korrekt informasjon om hva den nye stillingen vil innebære og hva som forventes.