Om oss

Sørlandet Rekruttering ble etablert høsten 2013 med kontor i Grimstad og har hele Sørlandet som arbeidsområde. Bedriften har som hovedmål å levere rekruttering og bemanning til næringslivet over hele Sørlandet. Erfaringen i dette selskapet er bygget opp over 20 år i bransjen. Vi kan tilby solid veiledning i å rekruttere de riktige personene og finne den rette bemanningen. Som rekrutteringsverktøy bruker Sørlandet Rekruttering AS WebCruiter. Dette gir oss en unik mulighet til å lage nettannonser, sikre en solid CV-database der personlige opplysninger blir ivaretatt etter gjeldene Norsk lov. WebCruiter er i tillegg Norges største leverandør av nettbaserte rekrutteringsløsninger. De fleste store bedrifter på Sørlandet bruker dette, inkludert en del offentlige etater, samt de fleste innen rekrutteringsbransjen.

Eier og daglig leder – Harald ErlandsenHarald

Harald Erlandsen er utdannet maskinteknikker fra Sørlandets Tekniske Fagskole med fagbrev som bilmekaniker i bunnen. I tillegg til dette har han studert Administrasjon og ledelse ved Høyskolen i Nord-Trøndelag HiNT. Harald har vært leder og mellomleder i båt og bilindustrien på Sørlandet, men siden midten av 90 tallet har han arbeidet i rekruttering/bemanningsbransjen på Sørlandet. Harald har også arbeidet 4 år i NAV. Til sammen har han over 25 års erfaring med å rekruttere/bemanne stillinger for sine kunder på Sørlandet. Tidligere arbeidsplasser i bransjen er: Norsk Personal og Activepeople. (Harald var en av gründerne i sistnevnte selskap). Harald Erlandsen – Daglig leder e-post: he@sorlandet-rekruttering.no telefon: (+47) 480 93 000

Partner – John Isaksen

John Isaksen er Ingeniør, i både Maskin og IT, samt at han har gjennomført masterutdanning i prosjektledelse. John har i tillegg gjennomført kurs i «mangement of change» ved Oxford University. Han er også sertifisert for å kunne benytte testverktøy for personlighetsprofiler og evnetester. John har ledererfaring fra Aust-Agder fylkeskommune, IKT Agder, Nettbuss og Nymo. I fylkeskommunen var han IT-leder, med ansvar for all IT-drift i fylkeskommunen, inkludert samtlige videregående skoler. I IKT Agder, var han Teknisk sjef i en krevende oppstartsperioden for IKT Agder, som på den tiden var et IT selskap med ansvar for Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Grimstad og Froland. I Nettbuss var han Regionsjef, med ansvar for Nettbuss sitt personale, samtlige aktiviteter og drift, fra Stavanger til Skien. På Nymo arbeidet John som Prosjektleder, med ansvar for både nasjonale og internasjonale prosjekter for leveranse i Olje & Gass bransjen. John rekrutterer til alle typer av stillinger, med fokus på Ingeniør, merkantile og lederstillinger. I tillegg rekrutters personell til midlertidige posisjoner, der personell er fast ansatt i Sørlandet Rekruttering i perioden. John Isaksen – Partner e-post: ji@sorlandet-rekruttering.no telefon: (+47) 916 45 342

Partner Tove Svendsen

Tove Svendsen har mer enn 20 års erfaring som konsulent og rådgiver innen organisasjon og ledelse og som HR spesialist. Hun er utdannet Executive Master Of Management fra BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, HR og Consulting. Hun har erfaring som Senior/Lead konsulent i Rambøll Management Consulting, HR sjef og OU ansvarlig i Skanska Norge, og som leder for kabinansatte i SAS Norge med ansvar for rekruttering og nedbemanning. Hun har drevet sitt eget selskap Resonare Consulting siden 2004 og levert oppdrag innenfor organisasjon, ledelse og HR som prosjektleder, utvikler, mentor og interimleder.
I tillegg til rekruttering av ledere og spesialister gjennom Sørlandet Rekruttering leverer Resonare Consulting lederutviklingsprogram for ledere og ledergrupper, inkludert executive coaching og mentoring, mentoringprogrammer, teamutviklingsprosesser, prosess design og -støtte i endringsoppdrag. De siste 6 årene har Tove Svendsen vært ansvarlig for og gjennnomført lengre utviklingsprosjekter i flere divisjoner i Rambøll Norge, Viken Fylkeskommune, Returkraft, PostenBring, Primærnæringsinstituttene Nofima, Veterinærinstituttet og NIBIO, Saerco, Ringnes, Statnett m.fl.
Tove Svendsen har sertifiseringer til bruk i utvikling og rekruttering levert av Human Factors, Hogrefe, Martinsen, AFF, Hogan Asessment, Aon, Optimas m.fl. Tove Svendsen er også medforfatter av boken Løsningsfokusert Coaching (Gyldendal Akademisk, 2006).
Tove Svendsen – Partner e-post: ts@sorlandet-rekruttering.no telefon: (047) 458 69 418